measuring device

measuring device
noun
instrument that shows the extent or amount or quantity or degree of something
Hypernyms: ↑instrument
Hyponyms:
accelerometer, ↑actinometer, ↑algometer, ↑altazimuth, ↑altimeter, ↑atmometer, ↑evaporometer, ↑audiometer, ↑sonometer, ↑barometer, ↑bathymeter, ↑bathometer, ↑bolometer, ↑burette, ↑buret, ↑caliper, ↑calliper, ↑calorimeter, ↑chronoscope, ↑colorimeter, ↑tintometer, ↑counter tube, ↑craniometer, ↑cryoscope, ↑declinometer, ↑transit declinometer, ↑densimeter, ↑densitometer, ↑dosemeter, ↑dosimeter, ↑dynamometer, ↑ergometer, ↑electrodynamometer, ↑electroscope, ↑eudiometer, ↑gauge, ↑gage, ↑graduate, ↑gravimeter, ↑gravity meter, ↑heliometer, ↑hematocrit, ↑haematocrit, ↑hydrometer, ↑hygrometer, ↑inclinometer, ↑dip circle, ↑integrator, ↑planimeter, ↑interferometer, ↑ionization chamber, ↑ionization tube, ↑katharometer, ↑Kundt's tube, ↑lidar, ↑log, ↑measuring stick, ↑measure, ↑measuring rod, ↑meter, ↑nephoscope, ↑octant, ↑oximeter, ↑pedometer, ↑pelvimeter, ↑photometer, ↑piezometer, ↑pipet, ↑pipette, ↑Pitot-static tube, ↑Pitot head, ↑Pitot tube, ↑Pitot, ↑plethysmograph, ↑potentiometer, ↑quadrant, ↑radar, ↑microwave radar, ↑radio detection and ranging, ↑radiolocation, ↑rangefinder, ↑range finder, ↑refractometer, ↑rheometer, ↑scale, ↑weighing machine, ↑sclerometer, ↑sector, ↑seismograph, ↑sensitometer, ↑sextant, ↑sonar, ↑echo sounder, ↑asdic, ↑spherometer, ↑spirograph, ↑spirometer, ↑static tube, ↑synchroscope, ↑synchronoscope, ↑synchronizer, ↑synchroniser, ↑tachometer, ↑tach, ↑tape, ↑tapeline, ↑tape measure, ↑tensiometer, ↑thermometer, ↑timepiece, ↑timekeeper, ↑horologe, ↑tonometer, ↑torsion balance, ↑variometer, ↑Venturi tube, ↑viscometer, ↑viscosimeter, ↑wattmeter

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • measuring device — matavimo prietaisas statusas T sritis chemija apibrėžtis Įrenginys kūno matmenims, magnetinėms, elektrinėms ir kt. savybėms matuoti. atitikmenys: angl. measuring apparatus; measuring device; measuring instrument rus. измерительный прибор …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • measuring device — matuoklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measuring device; measuring instrument; meter vok. Meßgerät, n; Messer, m rus. измеритель, m pranc. appareil de mesure, m; jauge d épaisseur, f; mesureur, m …   Automatikos terminų žodynas

  • measuring device — dozatorius statusas Aprobuotas sritis talpyklės, uždoriai, vartojimo įtaisai apibrėžtis Vartojimo įtaisas tam tikram preparato kiekiui matuoti. Terminas vartojamas tik tada, kai kiti terminai netinka. atitikmenys: angl. measuring device vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • measuring device — matavimo įtaisas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matuoklio, matavimo įrenginio ar sistemos dalis, turinti išskirtinę konstrukciją ir paskirtį. atitikmenys: angl. measuring device vok. Messeinrichtung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • measuring device — matavimo įtaisas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įtaisas tam tikriems matavimams atlikti. atitikmenys: angl. measuring device vok. Messeinrichtung, f rus. измерительное устройство, n; устройство измерения, n pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • measuring device — matavimo įtaisas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. measuring device vok. Meßeinrichtung, f rus. измерительное устройство, n; устройство измерения, n pranc. dispositif de mesure, m …   Fizikos terminų žodynas

  • strain-measuring device — tenzometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kietųjų kūnų deformacijos matuoklis. atitikmenys: angl. strain gage; strain gauge; strain meter; strain measuring device; tensometer vok. Dehnungsmesser, m; Tensometer, n rus …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Venturi measuring device — Ventūrio srautmatis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skysčių arba dujų srautmatis, kuriame yra Ventūrio vamzdelis. atitikmenys: angl. Venturi measuring device; Venturi meter vok. Venturimeter, n rus. расходомер Вентури …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • pressure-measuring device — slėgmatis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. manometer; pressure gage; pressure gauge; pressure measuring device vok. Druckmesser, m; Manometer, n rus. измеритель давления, m; манометр, m pranc. manomètre, m; mesureur de pression, m …   Fizikos terminų žodynas

  • Measuring instrument — Captain Nemo and Professor Aronnax contemplating measuring instruments in Twenty Thousand Leagues Under the Sea …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”